Menu Zavřeno

Urgentní zdravotní péče

Studium je jednooborové. Absolventi získávají kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání zdravotnický záchranář s uplatněním především ve zdravotnické záchranné službě, na pracovištích akutní medicíny (urgentní příjmy, ARO, JIP) a dalších složkách integrovaného záchranného systému. Zdravotnický záchranář je kompetentní samostatně a bez odborného dohledu poskytovat neodkladnou péči v rozsahu stanoveném legislativou.

Bakalářské studium

denní kombinované studium (tříleté), externí studium (čtyřleté) • garant: doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD.
Podmínky přijetí: ukončená SŠ s maturitou, zdravotní způsobilost ke studiu

Vyučované předměty

1. ročník:   Anatomie a fyziologie (Zk) • Biofyzika a radiologie (Zk) • Předlekářská první pomoc (Zk) • Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena (Zk) • Psychologie a komunikace (Zk) • Základy pedagogiky (KZ) • Latinská terminologie (KZ) • Kondiční příprava (Z, Z) • Teorie ošetřovatelství (KZ, Zk) • Ošetřovatelské techniky ve standardní péči (KZ, Zk) • Odborný anglický jazyk (KZ, Zk) • Patologie a patofyziologie (Zk) • Klinická propedeutika (Zk) • Biologie a genetika (KZ) • Biochemie (KZ) • Informační a komunikační technologie (KZ) • Veřejné zdravotnictví (KZ) • Filozofie a etika (KZ) • Sociologie zdravotnictví (KZ) • Management ve zdravotnictví (KZ) • Technika v urgentní medicíně (KZ) • Civilizační choroby (KZ) • Urgentní medicína a medicína katastrof (KZ) • Zimní horská služba – kurz (KZ) • Letní horská služba – kurz (KZ) • Vodní záchrana – kurz (KZ) • Odborná praxe (KZ, KZ) 

2. ročník:  Urgentní medicína a medicína katastrof (Zk, KZ) • Vnitřní lékařství (KZ, KZ) • Chirurgie a traumatologie (KZ, KZ) • Ošetřovatelské techniky v neodkladné péči (KZ, Zk) • Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech (KZ, Zk) • Farmakologie a toxikologie (Zk) • Neurologie (Zk) • Výzkum a statistika ve zdravotnictví (KZ) • Operační řízení a základy kartografie a topografie (KZ) • Seminář k bakalářské práci (KZ) • Pediatrie (Zk) • Gynekologie a porodnictví (Zk) • Radiodiagnostika (Zk) • Odborná praxe (KZ, KZ) 

3. ročník:  Urgentní medicína a medicína katastrof (Zk) • Vnitřní lékařství (Zk) • Chirurgie a traumatologie (Zk) • Psychiatrie (Zk) • Infekční choroby (Zk) • Vybrané kapitoly z lékařských oborů (KZ) • EKG diagnostika (KZ) • Diferenciální diagnostika (KZ) • Anesteziologie, algeziologie a intenzivní péče (Zk) • Krizový management a integrovaný záchranný systém (Zk) • Soudní lékařství (Zk) • Zdravotnické právo (Zk) • Odborná praxe (KZ, KZ) • povinně volitelné předměty:  Profesní sebeobrana (KZ) • Bezpečné řízení sanitních vozidel (KZ) • Medicína v extrémních podmínkách (KZ) • Kazuistiky ze ZZS (KZ)

Uvedené rozložení předmětů do 3 ročníků odpovídá dennímu formě studia (v externí 4 roky).         Z = zápočet, KZ = klasifikovaný zápočet, Zk = zkouška