Menu Zavřeno

Uchazeči

Vážení zájemci o studium na naší škole,

níže najdete podrobnější pokyny k přihlášení ke studiu a také přihlášku ke studiu na VŠ:

Leták s informacemi o možnostech studia na VŠZaSP v Příbrami

Pokyny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 – bakalářské studijní programy

Pokyny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 – magisterské studijní programy

Přihláška ke studiu BAKALÁŘSKÉHO studijního programu – vyplňte v textovém editoru a poté vytiskněte

Přihláška ke studiu MAGISTERSKÉHO studijního programu – vyplňte v textovém editoru a poté vytiskněte

Formulář potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu – vyplňte v textovém editoru a poté vytiskněte

Přihlášky ke studiu od akademického roku 2020/2021 přijímáme do 31. 8. 2020.