Menu Zavřeno

Uchazeči

Přijímáme přihlášky ke studiu od akademického roku 2022/2023.

Přihlášky je možné podávat do naplnění kapacity studijních programů, které bude oznámeno zde.

 

Vážení zájemci o studium na naší škole,

níže najdete podrobnější pokyny k přihlášení ke studiu a také přihlášku ke studiu na VŠ:

Informační leták s nabídkou studijních programů pro akademický rok 2022/2023

Pokyny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023 – bakalářské studijní programy

Pokyny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023 – magisterské studijní programy

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2022/2023

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2022/2023 – přehledný výňatek

Přihláška ke studiu BAKALÁŘSKÉHO studijního programu – vyplňte v textovém editoru a poté vytiskněte

Přihláška ke studiu MAGISTERSKÉHO studijního programu – vyplňte v textovém editoru a poté vytiskněte

Formulář potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu – vyplňte v textovém editoru a poté vytiskněte