Menu Zavřeno

Uchazeči

Vážení zájemci o studium na naší škole,

níže najdete podrobnější pokyny k přihlášení ke studiu a také přihlášku ke studiu na VŠ:

Leták s informacemi o možnostech studia na VŠZaSP v Příbrami v akademickém roce 2019/2020

Pokyny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020 – bakalářské studijní programy

Pokyny k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020 – magisterské studijní programy

Přihláška ke studiu BAKALÁŘSKÉHO studijního programu – vyplňte v textovém editoru a poté vytiskněte

Přihláška ke studiu MAGISTERSKÉHO studijního programu – vyplňte v textovém editoru a poté vytiskněte

Formulář potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu – vyplňte v textovém editoru a poté vytiskněte

 

Přihlášky pro akademický rok 2019/2020 je možné podávat do 31. 8. 2019.