Menu Zavřeno

Studijní obory

Nabízíme vysokoškolské vzdělání I. a II. stupně v následujících studijních programech:

OŠETŘOVATELSTVÍ (Ošetrovateľstvo)
Bc. (DK, E), NMgr. (E)

SOCIÁLNÍ PRÁCE (Sociálna práca)
Bc. (DK, E), NMgr. (E), PhDr.

URGENTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE (Urgentná zdravotná starostlivosť)
Bc. (DK, E)

Platnost akreditací je zánikem Akreditační komise Slovenské republiky
k 1. 1. 2020 ex offo prodloužena na dobu neurčitou
.

Pro navazující magisterské studium zdravotnických oborů je nutné již mít VŠ vzdělání I. stupně (Bc.) v příslušném (nikoliv pouze příbuzném) oboru.