Menu Zavřeno

Studenti

Vážení studenti,

zde najdete nejdůležitější dokumenty a formuláře vztahující se ke studiu na VŠZaSP.
Formuláře k potvrzení přinášejte již řádně vyplněné (nejlépe přímo v textovém editoru) a vytištěné!

Průvodce studiem na Ústavu sv. J. N. Neumanna VŠZaSP sv. Alžbety v AR 2018/2019

Potvrzení o studiu 1× na A4 – vyplňte v PC a vytiskněte

Potvrzení o studiu 2× na A4 – vytiskněte a vyplňte rukou

Potvrzení o návštěvě školy – vyplňte v PC a vytiskněte

Formulář žádosti o uznání předmětů absolvovaných v předchozím studiu – vyplňte v PC a vytiskněte

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2018/2019

Pokyny k vystavení ISIC průkazu

Směrnice o závěrečných pracích

Informace k přeložení státní závěrečné zkoušky