Menu Close

Studenti

Vážení studenti,

zde najdete nejdůležitější dokumenty a formuláře vztahující se ke studiu na VŠZaSP.
Formuláře k potvrzení přinášejte již řádně vyplněné (nejlépe přímo v textovém editoru) a vytištěné!

 

Potvrzení o studiu – vyplňte a vytiskněte

Potvrzení o studiu a návštěvě školy – vyplňte a vytiskněte

Formulář žádosti o uznání předmětů absolvovaných v předchozím studiu – vyplňte a vytiskněte

Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2017/2018

Směrnice o závěrečných pracích

Informace k přeložení státní závěrečné zkoušky