Menu Zavřeno

Publikační činnost

Tituly publikované naším vydavatelstvím:

 • GALBAVÝ, Štefan. Základy lékařské terminologie pro nelékařské obory: příručka odborné  terminológie. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2022. 1. vyd. 56 s. ISBN 978-80-88206-24-8. (brož.)
 • TRNKOVÁ, Ľubica, MATULNÍKOVÁ, Ľudmila, ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea. Determinanty ovplyvňujúce tehotenstvo. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2020. 1. vyd. 125 s. ISBN 978-80-88206-23-1. (brož.)

 • BYDŽOVSKÝ, Jan, KALÁTOVÁ, Dagmar. Průvodce studiem na Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě v akademickém roce 2020/2021. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2020. 48 s. ISBN 978-80-88206-22-4. (brož.)
 • LACA, Peter. Z novodobých dejín Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Rožňave. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2020. 1. vyd. 299 s. ISBN 978-80-88206-21-7. (brož.)
 • LACA, Peter, LACA, Slavomír. Koncept filozofie a etiky v sociálnej práci. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2020. 1. vyd. 299 s. ISBN 978-80-88206-20-0. (brož.)
 • FOLTIN, Viktor. Environmental Impact on Human Health in the Third Millenium. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2020. 1. vyd. 154 s. ISBN 978-80-88206-19-4. (brož.)
 • KILÍKOVÁ, Mária a kol. Bezpečnosť pacienta – ukazovateľ kvality zdravotnej starostlivosti. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2020. 1. vyd. 160 s. ISBN 978-80-88206-18-7. (brož.)
 • BIRÓ, Csaba. Základy klinickej biochémie pre nelekárske odbory. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2020. 1. vyd. 98 s. ISBN 978-80-88206-17-0. (brož.)
 • TKÁČ, Vojtech, VICEN, Vlastimil. Dokumenty k štúdiu sociálnej práce. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2019. 1. vyd. 123 s. ISBN 978-80-88206-16-3.
 • KALÁTOVÁ, Dagmar. První pomoc pro zdravotnické a sociální bakalářské studijní programy. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2019. 104 s. ISBN 978-80-88206-15-6. (brož.)
 • BYDŽOVSKÝ, Jan, KALÁTOVÁ, Dagmar. Průvodce studiem na Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě v akademickém roce 2019/2020. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2019. 48 s. ISBN 978-80-88206-14-9. (brož.)
 • LACA, Peter. Koncept filozofie a etiky v ošetrovateľstve. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2019. 299 s. ISBN 978-80-88206-13-2.
 • KILÍKOVÁ, Mária, LACA, Peter. Supplement vybraných kapitol vedných odborov sociálna práca a ošetrovateľstvo VI. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2018. 220 s. ISBN 978-80-88206-12-5.
 • BYDŽOVSKÝ, Jan, KALÁTOVÁ, Dagmar. Průvodce studiem na Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě v akademickém roce 2018/2019. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2018. 48 s. ISBN 978-80-88206-11-8. (brož.)
 • MÁTEL, Andrej, JANECHOVÁ, Lucia. (Eds.) Další vzdělávání sociálních pracovníků a zaměstnávání mladých lidí: sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2018. 194 s. ISBN 978-80-88206-10-1.
 • VRANKOVÁ, Emília, KALÁTOVÁ, Dagmar, JANECHOVÁ, Lucia. (Eds.) Abstrakty výzkumů závěrečných prací akademického roku 2016/2017 – Příbram. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2018. 158 s. ISBN 978-80-88206-09-5. (CD-ROM)
 • DIMUNOVÁ, Lucia, BEREŠOVÁ, Anna, HULKOVÁ, Viera et al. Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo V. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2017. 200 s. ISBN 978-80-88206-07-1. (brož.)
 • HULKOVÁ, Viera. Aplikácia vybraných konceptuálnych modelov v ošetrovateľskej praxi I. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2017. 148 s. ISBN 978-80-88206-06-4. (brož.)
 • MÁTEL, Andrej, JANECHOVÁ, Lucia, HÁLA, Milan. (Eds.). Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce: sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2017. ISBN 978-80-88206-05-7. (CD-ROM)
 • KILÍKOVÁ, Mária. Metapardigmy teórie ošetrovateľstva II. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2017. 510 s. ISBN 978-80-88206-04-0. (brož.)
 • KILÍKOVÁ, Mária. Metapardigmy teórie ošetrovateľstva I. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2017. 498 s. ISBN 978-80-88206-03-3. (brož.)
 • VRANKOVÁ, Emília, KALÁTOVÁ, Dagmar, JANECHOVÁ, Lucia. Abstrakty výzkumů závěrečných prací – Příbram. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 64 s. ISBN 978-80-88206-08-8. (CD-ROM)
 • KILÍKOVÁ, Mária, KALÁTOVÁ, Dagmar. Metodika vedeckej práce. 3., doplněné vydání. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2017. 112 s. ISBN 978-80-88206-02-6. (brož.)
 • KILÍKOVÁ, Mária, LACA, Peter. Supplement vybraných kapitol vedných odborov sociálna práca a ošetrovateľstvo IV. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 202 s. ISBN 978-80-88206-01-9. (brož.)
 • BYDŽOVSKÝ, Jan, KALÁTOVÁ, Dagmar (Eds.). Sbírka odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského pracoviště VŠZaSP sv. Alžbety. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 193 s. ISBN 978-80-88206-00-2. (online: http://www.vszsp.cz/dokumenty/sbirka_odbornych_praci_k_10_vyroci.pdf)
 • BYDŽOVSKÝ, Jan, KALÁTOVÁ, Dagmar (Eds.). Příbramské dny zdravotnictví a sociální práce 21.-22. 10. 2016: sborník abstraktů konference s mezinárodní účastí k 10. výročí pracoviště VŠZaSP sv. Alžbety v Příbrami. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 111 s. ISBN 978-80-906146-9-7. (brož.)
 • MÁTEL, Andrej, PAVELKOVÁ, Jaroslava, JANECHOVÁ, Lucia (Eds.). Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje): sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 320 s. ISBN 978-80-906146-8-0. (CD-ROM)
 • HANOBIK, František. Sociálna politika EÚ a multikultúrnosť. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 188 s. ISBN 978-80-906146-7-3. (brož.)
 • MÁTEL, Andrej, MALIŠKOVÁ, Zuzana. Etické kodexy sociální práce. 2., přepracované vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 234 s. ISBN 978-80-906146-6-6. (váz.)
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Základy akutní medicíny. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 164 s. ISBN 978-80-906146-5-9. (brož.)
 • KALÁTOVÁ, Dagmar, BEŇO, Pavol, ŠRAMKA, Miron. Zdravotné problémy marginalizovaných skupín: ošetrovateľstvo, kvalita života, onkológia, verejné zdravotníctvo, laboratórne vyšetrovacie metódy a farmakológia. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka neumanna, 2016. 298 s. ISBN 978-80-906146-4-2.
 • VRANKOVÁ, Emília, KILÍKOVÁ, Mária, SÚSTRIKOVÁ, Dana. Sociálna práca ako odbor teoretického poznania a empirického výskumu I. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 135 s. ISBN 978-80-906146-3-5. (CD-ROM)
 • KILÍKOVÁ, Mária, LACA, Peter. Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo III. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 290 s. ISBN 978-80-906146-2-8. (brož.)
 • SCHAVEL, Milan (ed.) Rodinná mediácia: (súčasný stav – perspektívy). 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 280 s. ISBN 978-80-906146-1-1. (CD-ROM)
 • LACA, Peter. Blahoslavená Sára Salkaházi – sestra misijnej a sociálnej práce. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 214 s. ISBN 978-80-906146-0-4. (brož.)
 • PREUSS, Karel, PAVELKOVÁ, Jaroslava (Eds.). Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných: sborník ze 4. mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 240 s. ISBN 978-80-905973-9-6. (CD-ROM)
 • KOLLÁR, Roman. Komunikačné výskumy Paula F. Lazarsfelda. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 104 s. ISBN 978-80-905973-8-9. (brož.)
 • LAUKOVÁ, Petronela, KALÁTOVÁ, Dagmar a kol. Výchova k zdraviu. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 154 s. ISBN 978-80-905973-7-2. (brož.)
 • HARDY, Mária, FEDOR-FREYBERGH, Peter G. Rodina pod multidisciplinární optikou. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 329 s. ISBN 978-80-905973-5-8. (váz.)
 • HARDY, Mária, FEDOR-FREYBERGH, Peter G. Rodina pod multidisciplinární optikou. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 329 s. ISBN 978-80-905973-6-5. (online: pdf)
 • BYDŽOVSKÝ, Jan, KABÁT, Jiří a kol. Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. 140 s. ISBN 978-80-905973-2-7 (brož.), 978-80-905973-3-4 (pdf), 978-80-905973-4-1 (ePUb)
 • KILÍKOVÁ, Mária, LACA, Peter. Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo II. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna. 420 s. ISBN 978-80-905973-1-0. (brož.)
 • BIRÓ, Csaba. Vybrané kapitoly z klinickej biochémie pre humanitárne smery. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2014. 87 s. ISBN 978-80-905973-0-3. (brož.)