Menu Zavřeno

Nabídka skript

Vážení studenti,

v kanceláři školy je možno v její provozní době zakoupit následující skripta a další publikace. Nákup je možný pouze osobně, zasílání poštou není možné:

Beňo, Capíková: Teoretické, praktické a právne aspekty komunikácie s pacientmi a klientmi s postihnutím sluchu – 200 Kč
Beňo, Šramka, Višňovský: Základy farmakológie pre nelekárske zdravotnícke odbory – 250 Kč
Biró, C.: Vybrané kapitoly z klinickej biochémie pre humanitné smery – 200 Kč
Blažek, V.: Vybrané kapitoly z biofyziky – 50 Kč
Bydžovský, J., Kabát, J. a kol.: Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči – 100 Kč
Bydžovský, J.: První pomoc – příručka pro pedagogy základních a mateřských škol – 200 Kč
Bydžovský, J.: Základy akutní medicíny – druhé, aktualizované a rozšířené vydání – 300 Kč
Dubovská: Biochémia – 50 Kč
Galbavý, Šramka, Durdík: Základy patologickej anatómie a fyziológie – 200 Kč
Gúth, A.: Rehabilitácia pre medicínske, pedagogické a ošetrovateľské odbory – 250 Kč
Harničárová, Ondrušová et al.: Vybrané kapitoly z nozokomiálných infekcií – 50 Kč
Juriš, Jarčuška et al.: Infektológia a vyšetrovacie metódy vo verejnom zdravotníctve – 150 Kč
Kilíková, M.: Teória manažmentu v ošetrovateľstve – 250 Kč
Kopecký a kol.: Základy anatómie človeka – 50 Kč
Kopecký a kol.: Základy patologickej anatómie – 50 Kč
Mátel: Teorie sociální práce I – 330 Kč
Mátel: Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov – 230 Kč
Miterpáková, Juriš: Hygiena, bezpečnosť potravín a vody – 150 Kč
Nociar: Základy psychológie – 50 Kč
Pavlická, Dobríková: Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát – 50 Kč
Slobodníková, Furdová et al.: Moderné zobrazovacie, diagnostícke a liečebné metódy – 200 Kč
SZU Bratislava: Vybrané kapitoly z lekárskej biofyziky, radiológie, radiodiagnostiky a radioterapie v onkológii – 50 Kč
Škoviera: Propedeutika špeciálnej pedagogiky – 120 Kč
Šramka, M.: Vybrané kapitoly z neurologie pro studující ošetřovatelství – 150 Kč