Menu Zavřeno

Laboratorní vyšetřovací metody

Studium je jednooborové, ke získání kvalifikace zdravotního laboranta. Cílem studia je příprava absolventů na řešení nejsložitějších problémů laboratorní medicíny, což si vyžaduje získání ucelených vědomostí a potřebných zručností ze základních medicínských předmětů, základů patologie a preklinických disciplín, laboratorních a vyšetřovacích metod používaných v medicíně, základů klinických disciplín, základů aplikace laboratorních metod v léčebně-preventivní činnosti, z předmětů potřebných pro hodnocení výsledků získaných výstupem laboratorních a klinických metod jako i výpočetní techniky. Absolvent bude schopný samostatně pracovat na odděleních laboratorní medicíny (klinické biochemie, hematologie a transfuziologie, mikrobiologie, imunologie, genetiky, toxikologie, patologické anatomie, klinické farmakologie, funkční diagnostiky), organizovat práci v laboratoři a spolupracovat s klinickými pracovišti při řešení diagnostických a terapeutických problémů v rámci léčebně-preventivního procesu.

Bakalářské studium

externí studium (čtyřleté) • garant: prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
Podmínky přijetí: ukončená SZŠ/VOŠZ v oboru, zdravotní způsobilost ke studiu, výkon profese

Vyučované předměty

Genetika • Fyziológia • Anatómia • Analytická chémia • Latinský jazyk • Základy filozofie a etiky • Komunikácia a PR v zdravotníctve • Základy hygieny • Biochémia • Patologická anatómia • Patologická fyziológia • Farmakológia • Biofyzika • Hematológia • Právo a legislatíva v zdravotníctve • Mikrobiológia – virológia • Toxikológia • Laboratórna technika • Histológia • Zdravotnícke právo • Komunikácia a tímová práca • Sociálne lekárstvo • Mikrobiológia – bakteriológia • Imunológia • Nukleárna medicína • Materiály a sety • Informatika • Seminár k bakalárskej práci • Vzťahy s verejnosťou • Bioštatistika • Vyšetrovacie metódy v biochémii • Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii • Vyšetrovacie metódy v hematológii • Vyšetrovacie metódy v imunológii • Vyšetrovacie metódy v genetike • Vyšetrovacie metódy v toxikológii • Prvá pomoc • Poisťovníctvo v zdravotníctve • Vyšetrovacie metódy v histológii a cytológii • Laboratórne výpočty • Odborná literatúra – rešerš • Klinická propedeutika • Etika vo výskume

V akademickém roce 2022/2023 se neotevírá.