Menu Zavřeno

Knihovna

Knihovna vysoké školy (KVŠ) půjčuje ke studiu dokumenty prezenčně i absenčně (až 5 dokumentů na 3 týdny) a slouží též jako studovna, kdy umožňuje v klidném prostředí pracovat na dvou PC vybavených MS Office 2010 a připojením k internetu. Nabízí dále základní služby černobílého a barevného tisku z PC a kopírování, skenování, laminace (A4) a kroužkové vazby (např. seminárních prací).

Dokumenty jsou tematicky roztříděny do kategorií: anatomie a fyziologie; patologie a patofyziologie; biologie a genetika; biochemie a biofyzika; farmakologie a toxikologie; mikrobiologie; epid. a hygiena a infekce; interní obory; chirurgické obory; pediatrie a gynekologie; akutní medicína; fyzioterapie a rehabilitace; ostatní lékařské obory; preventivní a sociální lékařství; ošetřovatelství; psychologie a pedagogika; právo, ekonomie a management; etika a filozofie; sociologie a sociální politika; sociální práce; výzkum; terminologie.
V elektronickém katalogu knihovny je možno pohodlně vyhledávat on-line včetně zjištění dostupnosti požadovaného dokumentu.

Fond knihovny vzniká především z darů vyučujících a jiných institucí. Budeme velmi potěšeni, budete-li k jeho rozšíření chtít též přispět věnováním odborné literatury, pro kterou již nemáte využití. Uvítáme knižní publikace z výše uvedených tematických kategorií vydané během posledních 10 let, v případě kvalitních a zajímavých titulů i dříve. Jako poděkování poskytneme registraci do knihovny zdarma.

Jako čtenáři se mohou registrovat pouze současní studenti a vyučující školy, odkazy na řád KVŠ a elektronickou přihlášku jsou níže. Vyplněný formulář přihlášky před odesláním vytiskněte a odevzdejte v KVŠ či kanceláři školy společně s indexem, do kterého Vám bude na 3. stranu desek vylepena registrační známka knihovny platná vždy po dobu běžícího akademického roku. Těšíme se na Vaši návštěvu!

On-line katalog dokumentů KVŠ a informace o otevírací době

Provozní řád KVŠ a ceník služeb

Přihláška čtenáře KVŠ

Nemocniční knihovna

Naši studenti mohou také bezplatně využívat služby knihovny Oblastní nemocnice Příbram umístěné v areálu I (Generála Tesaříka 80, Příbram I), pavilonu A, 2. patře.

Webové stránky nemocniční knihovny ZDE