Menu Zavřeno

Knihovna

Knihovna vysoké školy (KVŠ) půjčuje ke studiu dokumenty prezenčně i absenčně (až 5 dokumentů na 3 týdny) a slouží též jako studovna, kdy umožňuje v klidném prostředí pracovat na dvou PC vybavených MS Office 2010 a připojením k internetu. Nabízí dále základní služby černobílého a barevného tisku z PC a kopírování, skenování, laminace (A4) a kroužkové vazby (např. seminárních prací).

Dokumenty jsou tematicky roztříděny do kategorií: anatomie a fyziologie; patologie a patofyziologie; biologie a genetika; biochemie a biofyzika; farmakologie a toxikologie; mikrobiologie; epid. a hygiena a infekce; interní obory; chirurgické obory; pediatrie a gynekologie; akutní medicína; fyzioterapie a rehabilitace; ostatní lékařské obory; preventivní a sociální lékařství; ošetřovatelství; psychologie a pedagogika; právo, ekonomie a management; etika a filozofie; sociologie a sociální politika; sociální práce; výzkum; terminologie.
V elektronickém katalogu knihovny je možno pohodlně vyhledávat on-line včetně zjištění dostupnosti požadovaného dokumentu.

Fond knihovny vzniká především z darů vyučujících a jiných institucí. Budeme velmi potěšeni, budete-li k jeho rozšíření chtít též přispět věnováním odborné literatury, pro kterou již nemáte využití. Uvítáme knižní publikace z výše uvedených tematických kategorií vydané během posledních 10 let, v případě kvalitních a zajímavých titulů i dříve.

Jako čtenáři se mohou registrovat pouze současní studenti a vyučující školy, odkazy na on-line katalog a řád KVŠ jsou níže.

On-line katalog dokumentů KVŠ

Provozní řád KVŠ a ceník služeb

Postup registrace, vypůjčování a vracení

Chcete-li se stát čtenářem, zaplaťte v kanceláři školy poplatek 50 Kč, do indexu dostanete razítko, že máte zaplacen poplatek na aktuální akademický rok.

Dokumenty (knihy, ale i CD apod.), o které máte zájem, si vyhledejte předem, o jejich přípravu požádejte pana Mgr. Vadócze a domluvte se na termínu vyzvednutí.

Při převzetí vyplníte ve „Výpůjčním lístku“, který obdržíte v kanceláři, které dokumenty si půjčuje a podepíšete. Na lístku podepisujete poučení, že se je zavazuje vrátit včas a v pořádku nebo uhradit penále. Výpůjční lístek podepíše i obsluha, lístek založí a zadá do databáze u vypůjčených dokumentů kým a kdy byly vypůjčeny. (Povinné i pro vyučující!)

Vypůjčené dokumenty se vrací všechny najednou a výhradně osobně, aby bylo možné zkontrolovat stav dokumentů při vrácení (vyloučila se možnost poškození přepravou), výšku případného penále a toto případně vybrat:

a) pokud čtenář přinese dokumenty všechny v pořádku (nepoškozené) a včas: obsluha dokumenty přijme zpět, smaže u nich v databázi záznam o vypůjčení (ID čtenáře a datum výpůjčky) a před čtenářem zlikviduje výpůjční lístek.
b) pokud čtenář přinese dokumenty všechny v pořádku (nepoškozené), ale s prodlením: v databázi je automaticky vidět výška penále za pozdní vrácení. Obsluha dokumenty převezme pouze tehdy, že vypůjčitel zaplatí vypočtené penále (20 Kč za kus a započatý týden). Poté smaže výpůjčku v databázi a zlikviduje lístek jako v případě a).
c) pokud čtenář přinese dokumenty všechny a včas, ale budou poškozené (polité, roztrhané) nebo poškozený čárový kód: obsluha vypočítá penále. Pokud je čtenář zaplatí (celkový počet stran dokumentu ×1 Kč v případě poškození, ×3 Kč v případě ztráty, 20 Kč za poškozený kód), dokumenty obsluha převezme zpět, smaže výpůjčku v databázi a zlikviduje lístek jako v případě a).

Nemocniční knihovna

Naši studenti mohou také bezplatně využívat služby knihovny Oblastní nemocnice Příbram umístěné v areálu I (Generála Tesaříka 80, Příbram I), pavilonu A, 2. patře.

Webové stránky nemocniční knihovny ZDE