Menu Zavřeno

E-maily na vyučující

Všechny e-mailové adresy na vyučující VŠZaSP sv. Alžbety, Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami, mají obecný tvar prijmeni@vszsp.cz:

Mgr. Lenka BARANOVÁ, PhD. (baranova@vszsp.cz)
PhDr. Radek BENDA (benda@vszsp.cz)
MUDr. Csaba BIRÓ, PhD. (biro@vszsp.cz)
Mgr. Stanislava BIRÓ KLOCHÁŇOVÁ (biroklochanova@vszsp.cz)
RNDr. Marcela BLAŽKOVÁ (blazkova@vszsp.cz)
Mgr. Marie BŘENDOVÁ, PhD. (brendova@vszsp.cz)
doc. PhDr. Katarína BUNDZELOVÁ, PhD. (bundzelova@vszsp.cz)
doc. MUDr. Mgr. Jan BYDŽOVSKÝ, DiS., PhD. (bydzovsky@vszsp.cz)
Mgr. Bc. Ján ČIŽMÁRIK, MPH, dipl. z. z. (cizmarik@vszsp.cz)
Mgr. Eva DOULOVÁ (doulova@vszsp.cz)
doc. MUDr. Ján DUDRA, PhD., MPH (dudra@vszsp.cz)
Mgr. Zdeněk DVOŘÁK (dvorak@vszsp.cz)
Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan GALBAVÝ, DrSc. (galbavy@vszsp.cz)
Mgr. Vladimír GRABOWSKI, MBA (grabowski@vszsp.cz)
MUDr. Jan GRETZ (gretz@vszsp.cz)
MUDr. Mgr. Petra HOLEČKOVÁ, Ph.D., MBA (holeckova@vszsp.cz)
Mgr. Pavel HOLUBEC (holubec@vszsp.cz)
Ing. Tomáš HORVÁT, Ph.D. (horvat@vszsp.cz)
doc. PhDr. Tatiana HRINDOVÁ, PhD. (hrindova@vszsp.cz)
Ing. Mgr. Kateřina HROMÁDKOVÁ (hromadkova@vszsp.cz)
Mgr. Šárka HRONOVÁ (hronova@vszsp.cz)
prof. MUDr. Hana HRSTKOVÁ, CSc. (hrstkova@vszsp.cz)
Mgr. Ing. Tomáš CHYBA (chyba@vszsp.cz)
Mgr. Mária JACKULÍKOVÁ, PhD. (jackulikova@vszsp.cz)
prof. MVDr. Peter JURIŠ, CSc. (juris@vszsp.cz)
Mgr. Petr KADEŘÁBEK (kaderabek@vszsp.cz)
prof. PhDr. Mária KILÍKOVÁ, PhD. (kilikova@vszsp.cz)
doc. RNDr. Martin KOPÁNI, PhD. (kopani@vszsp.cz)
PhDr. Jana KOVAŘÍKOVÁ, PhD. (kovarikova@vszsp.cz)
doc. MUDr. Otto LANG, PhD. (lang@vszsp.cz)
doc. MUDr. Mgr. Jan LUŽNÝ, Ph.D. (luzny@vszsp.cz)
prof. ThDr. PhDr. Andrej MÁTEL, PhD. (matel@vszsp.cz)
doc. PhDr. Anna MAZALÁNOVÁ, PhD., MPH (mazalanova@vszsp.cz)
doc. PhDr. Ing. Peter MLYNARČÍK, PhD.
PhDr. Adriana NEMČOKOVÁ, PhD. (nemcokova@vszsp.cz)
JUDr. Věra NOVOTNÁ (novotna@vszsp.cz)
doc. MUDr. Zoltán PALUCH, PhD., MBA (paluch@vszsp.cz)
doc. RNDr. Jaroslava PAVELKOVÁ, CSc. (pavelkova@vszsp.cz)
Mgr. Jiří PICHLÍK (pichlik@vszsp.cz)
JUDr. Lucie PROCHÁZKOVÁ, Ph.D. (prochazkova@vszsp.cz)
doc. PhDr. Ladislav ROMAN, PhD., mim. prof. (l.roman@vszsp.cz)
doc. PhDr. Tibor ROMAN, PhD. (roman@vszsp.cz)
PaedDr. Martina ROMANOVÁ, PhD. (romanova@vszsp.cz)
prof. PaedDr. Milan SCHAVEL, PhD. (schavel@vszsp.cz)
PhDr. Dana SLADOMELOVÁ, DiS. (sladomelova@vszsp.cz)
doc. JUDr. Mgr. Joža SPURNÝ, PhD. (spurny@vszsp.cz)
PhDr. Radek ŠIMA (sima@vszsp.cz)
doc. PhDr. Albín ŠKOVIERA, PhD. (skoviera@vszsp.cz)
prof. MUDr. Miron ŠRAMKA, DrSc. (sramka@vszsp.cz)
Mgr. Martina TESAŘOVÁ (tesarova@vszsp.cz)
MUDr. Slavomír TÓTH, PhD. (toth@vszsp.cz)
MUDr. Jiří VAVŘÍK, CSc. (vavrik@vszsp.cz)
doc. PhDr. Emília VRANKOVÁ, PhD. (vrankova@vszsp.cz)