Menu Zavřeno

Další orgány univerzity

Akademický senát

Mgr. Mgr. ThLic. Daniel Dian – podpredseda • Mgr. Monika Dancáková • PhDr. Zuzana Nagy Gažová • RNDr. Darina Karvajová, MPH. – podpredsedníčka • doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. – predsedníčka • prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. • doc. PhDr. Anna Murgová, PhD. • RNDr. Mgr. Milica Páleniková • doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. • Mgr. Monika Tóthová

Študentská časť:  Bc. Juraj Bago – podpredseda • Barbara Dékányová • Jana Iglarčíková • Jaroslava Kubačková • Ing. Janka Pavlovičová Ivašková

Vědecká rada

Interní členovia:  Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. – predseda • prof. PhDr. Robert Babeľa, PhD. • Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH • prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. • prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. • prof. PhDr. Pawel Czarnecki PhD. • Dr.h.c. prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor, DrSc. • prof. MUDr. Eva Grey, PhD. • prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. • prof. PhDr. František Hanobik, PhD. • doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. • prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. • prof. MUDr. Peter Kalanin, PhD. • prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. • prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. • prof. MUDr. František Mateička, CSc. • prof. MUDr. Jozef Matulník, PhD. • prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. • prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc. • MUDr. Mária Mojzešová, PhD. • prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH • prof. MUDr. Mariana Mrázová, CSc. • prof. Ing. Libuša Radková, PhD. • prof. MUDr. Bruno Rudinský, PhD. • prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. • prof. MUDr. Stanislav Špánik, DrSc. • prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. • prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. • prof. JUDr. Robert Vlček, PhD. MPH

Zahraniční a externí členovia:  prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. • Dr.h.c. prof. PhDr. Danka Farkašová, CSc. • Dr.h.c. prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor, DrSc. • Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. • prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. • prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. • prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. • doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. • prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH • prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. • prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. • prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

Správní rada

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. – predseda • prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. • prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. • Mgr. Terézia Kollárová • prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.