Menu Zavřeno

Protiepidemická opatření pro VŠ od 4. 1. 2021 (PES 5)

Od 4. 1. se omezuje výuka na vysokých školách. Výjimkou jsou zkoušky maximálně v počtu 10 osob a účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Je povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů. Povoluje se také účast na laboratorní, experimentální nebo umělecké výuce v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů. Výjimka se vztahuje také na studium v doktorském studijním programu. Výjimku má také klinická a praktická výuka zdravotnických oborů a pedagogická praktická výuka a praxe v mateřských, základních a středních školách.

Osobní přítomnost na zkouškách je povolena za předpokladu, že na zkoušce není v jeden čas více než 10 osob. Výjimku z tohoto zákazu mají specializační zkoušky zdravotnických povolání.

Povolují se individuální konzultace a individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Zdroj: covid.gov.cz [cit. 27. 12. 2020]