Menu Zavřeno

Humanitární činnost Tropic Teamu VŠZaSP sv. Alžbety na východě Slovenska

Vážené studentky, vážení studenti,

Tropic Team VŠZaSP sv. Alžbety prakticky od začátku ruské okupace Ukrajiny pomáhá na slovensko-ukrajinské hranici, kde v uprchlickém hotspotu v Michalovcích provozuje zdravotnický stan poskytující nepřetržitou lékařskou péči a na hraničním přechodě ve Vyšném Nemeckém „baby point“ poskytující zázemí maminkám s malými dětmi.

Tyto činnosti lze podpořit jakoukoliv částkou poukázanou na transparentní účet číslo 2902141864/2010
(ze zahraničí IBAN: SK09 8330 0000 0029 02141864, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX).
Darované prostředky budou použity na nákup chybějícího zdravotnického materiálu, pohonných hmot a stravy.

Za Vaši solidaritu a pomoc děkujeme!

Humanitární mise Ústavu sv. J. N. Neumanna VŠZaSP sv. Alžbety na východě Slovenska

Vážené studentky a studenti, 

rádi bychom Vás krátce seznámili s proběhlou humanitární misí našeho pracoviště na pomoc ukrajinským uprchlíkům na východě Slovenska pod hlavičkou Tropic Teamu VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislavě a zejména touto cestou upřímně poděkovali všem jednotlivcům a kolektivu hasičů Hostomice, kteří do školy přinesli materiální pomoc. 

Další pomoc, prosíme, bez předchozí dohody na e-mailu ukr@vszsp.cz, zatím nepřinášejte. Máte-li zájem pomoci, prosíme Vás o zvážení finanční podpory jakoukoliv částkou sloužící k nákupu chybějících léčiv, pohonných hmot či stravy na transparentním účtu číslo IBAN: SK09 8330 0000 0029 0214 1864, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX.

Ještě jednou všem za Vaše dary jménem příjemců děkujeme!

Zpráva o misi ke stažení ZDE.

Odsouzení ruské okupace Ukrajiny

Слава Україні!

Sláva Ukrajině!

Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna VŠZaSP sv. Alžbety v Příbrami
odsuzuje Putinovu agresi vůči Ukrajině a invazi ruské armády na Ukrajinu
a nabízí pomoc ukrajinským studentům a jejich blízkým

> jakékoliv formy pomoci lze nabízet i poptávat na e-mailu ukr@vszsp.cz

bez předchozí domluvy na tomto e-mailu, prosíme, žádnou materiální pomoc do školy nepřinášejte

Elektronická studijní podpora Moodle

Vážené studentky, vážení studenti,

již byl pro tento akademický rok spuštěn systém Moodle poté, co byly studijním oddělením dodány finální seznamy zapsaných studentů, z nichž mohla být vytvořena databáze studentů. Prosíme všechny o následující:

  • první ročníky (noví studenti, tj. i po vyloučení a opětovném přijetí):  v pracovní době kanceláře školy si co nejdříve vyzvedněte své přístupové údaje do systému. To je možné výhradně osobně, po předložení indexu a proti podpisu. Jiný způsob předání (e-mail, telefon, předání někomu jinému aj.) možný není a nežádejte o něj, nebude Vám vyhověno. Nové přístupové údaje si musí vyzvednout i všichni studenti, kteří pokračují ve studiu s jiným číslem studenta. Systém budete potřebovat zejména k přihlašování k termínům zkoušek, rozdělování na cvičení, přístupu k informacím o studiu nebo náhledu do elektronické evidence známek. Do systému se přihlásíte z webové stránky https://moodle.vszsp.cz nebo https://vszsp.cz/moodle. Případné zkoušky (testy) je možno přes Moodle skládat výhradně ze svého obvyklého pevného připojení z domova, ve svém volnu. Je zakázáno skládat testy odjinud a z mobilních zařízení a připojení. Případné zjištění je hodnoceno jako podvod (FX a propadnutí pokusu).
  • vyšší ročníky:  přihlaste se do systému Moodle. Měli byste vidět předměty aktuálního ročníku. Pokud nevidíte předměty správného ročníku nebo vůbec žádné, napište na moodle@vszsp.cz a problém podrobně popište. Vždy uveďte celé jméno, osobní číslo studenta a obor a ročník, do kterého jste byli zapsáni. (Důvodem může být, že nejste na seznamu zapsaných studentů nebo Vám bylo přiděleno nové číslo studenta, např. po vyloučení a novém přijetí ke studiu.)

Všechny dále žádáme po přihlášení o kontrolu správnosti jména a příjmení a informaci panu Mgr. Vadóczovi, pokud je v nich případně chyba (ten opraví v evidenci studijního oddělení a dá informaci k opravě v Moodlu a elektronické evidenci známek). Dále doporučujeme vyplnění údajů ve svém uživatelském profilu (klikněte do pravého horního rohu, zvolte Profil > Upravit profil, vyplňte a klikněte na Aktualizovat profil), zejména nastavení platné e-mailové adresy pro možnost obnovy hesla v případě jeho zapomenutí.

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů ve studiu!


doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD.
správce IT, garant studijního programu UZS

Jednoduchý návod k systému Moodle ZDE.