Menu Zavřeno

Ředitelka ústavu, Dagmar Kalátová, byla jmenována řádnou profesorkou ošetřovatelství


Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky, 14. 7. 2020 v 11 hodin slavnostně jmenovala Dagmar Kalátovou, ředitelku Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, řádnou profesorkou ošetřovatelství.

Paní profesorka vystudovala obor zdravotní sestra na Střední zdravotnické škole v Příbrami, poté nastoupila na dětské oddělení příbramské nemocnice a sloužila též na zdravotnické záchranné službě, v té době provozované příbramskou nemocnicí. Dalším studiem kombinované aprobace Péče o nemocné a Pedagogika pokračovala na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, rigorózním řízením a doktorským studiem Ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, kde v tomto oboru v roce 2010 také habilitovala. Z její pedagogické kariéry a úspěchů je třeba vyzdvihnout především založení příbramské pobočky Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě v roce 2006, později pojmenované akademickým senátem univerzity Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, kterou vede a rozvíjí dosud. Zasadila se o postupné rozšíření původní nabídky studijních programů Ošetřovatelství a Sociální práce o programy Urgentní zdravotní péče, Veřejné zdravotnictví a Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví. Její výborný klinický přehled a velmi praktický přístup se odráží ve stylu vedení školy, kdy ve zdravotnických oborech neodděluje ošetřovatelství od medicíny, ale naopak klade důraz na klinické předměty a výuku především prostřednictvím odborníků z praxe a lékařů atestovaných v příslušných oborech, což je dnes spíše světlou výjimkou. Jak sama říká, ošetřovatelství je především o péči o nemocné a jejich nemocemi se zabývá medicína, proto jsou dobré medicínské znalosti nezbytné i pro nelékaře. S nemenším nasazením ale pečuje o vysokou úroveň a rozvoj studijních programů ostatních oborů. Ve své profesi se věnuje především klinickému ošetřovatelství se zaměřením na interní choroby a pediatrii. Je také posuzovatelkou Slovenské akreditačné agentúry pre vysoké školstvo pro obor ošetřovatelství.

Paní profesorce gratulujeme a v její další profesní kariéře i osobním životě jí za všechny zaměstnance i studenty přejeme mnoho úspěchů a uspokojení a především pevné zdraví!

Pracovní nabídka: uklizečka/uklizeč

Nabízíme práci uklizečky/uklizeče na DPP, přibližně 8-10 hodin týdně (odpovídá úvazku 0,20-0,25). Jedná se o úklid prostor školy v 1. patře budovy: společných prostor, zázemí vyučujících a učeben po nepravidelné výuce v (pod)večerních hodinách ve dnech proběhlé výuky.

Zájemkyně/zájemci pište na e-mail kariera@vszsp.cz . Uveďte základní informace o sobě, své představy o odměně a termín možného nástupu. Vhodné uchazeče pozveme k osobnímu jednání.