Menu Zavřeno

Elektronická studijní podpora Moodle

Vážené studentky, vážení studenti,

již byl pro tento akademický rok spuštěn systém Moodle poté, co byly studijním oddělením dodány finální seznamy zapsaných studentů, z nichž mohla být vytvořena databáze studentů. Prosíme všechny o následující:

  • první ročníky (noví studenti, tj. i po vyloučení a opětovném přijetí):  v pracovní době kanceláře školy si co nejdříve vyzvedněte své přístupové údaje do systému. To je možné výhradně osobně, po předložení indexu a proti podpisu. Jiný způsob předání (e-mail, telefon, předání někomu jinému aj.) možný není a nežádejte o něj, nebude Vám vyhověno. Nové přístupové údaje si musí vyzvednout i všichni studenti, kteří pokračují ve studiu s jiným číslem studenta. Systém budete potřebovat zejména k přihlašování k termínům zkoušek, rozdělování na cvičení, přístupu k informacím o studiu nebo náhledu do elektronické evidence známek. Do systému se přihlásíte z webové stránky https://moodle.vszsp.cz nebo https://vszsp.cz/moodle. Případné zkoušky (testy) je možno přes Moodle skládat výhradně ze svého obvyklého pevného připojení z domova, ve svém volnu. Je zakázáno skládat testy odjinud a z mobilních zařízení a připojení. Případné zjištění je hodnoceno jako podvod (FX a propadnutí pokusu).
  • vyšší ročníky:  přihlaste se do systému Moodle. Měli byste vidět předměty aktuálního ročníku. Pokud nevidíte předměty správného ročníku nebo vůbec žádné, napište na moodle@vszsp.cz a problém podrobně popište. Vždy uveďte celé jméno, osobní číslo studenta a obor a ročník, do kterého jste byli zapsáni. (Důvodem může být, že nejste na seznamu zapsaných studentů nebo Vám bylo přiděleno nové číslo studenta, např. po vyloučení a novém přijetí ke studiu.)

Všechny dále žádáme po přihlášení o kontrolu správnosti jména a příjmení a informaci panu Mgr. Vadóczovi, pokud je v nich případně chyba (ten opraví v evidenci studijního oddělení a dá informaci k opravě v Moodlu a elektronické evidenci známek). Dále doporučujeme vyplnění údajů ve svém uživatelském profilu (klikněte do pravého horního rohu, zvolte Profil > Upravit profil, vyplňte a klikněte na Aktualizovat profil), zejména nastavení platné e-mailové adresy pro možnost obnovy hesla v případě jeho zapomenutí.

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů ve studiu!


doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD.
správce IT, garant studijního programu UZS

Jednoduchý návod k systému Moodle ZDE.