Menu Zavřeno

Protiepidemická opatření pro VŠ od 4. 1. 2021 (PES 5)

Od 4. 1. se omezuje výuka na vysokých školách. Výjimkou jsou zkoušky maximálně v počtu 10 osob a účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů.

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách

Dle bodu 1. vláda ČR omezuje:

provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Zdroj: covid.gov.cz [cit. 27. 12. 2020] – aktualizace 10. 3. 2021