Menu Zavřeno

Náhrada prezenční výuky distančními formami v souladu s nařízením KHS Sčk

Vážené studentky, vážení studenti,

nařízením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 6/2020 s účinností ode dne 23. 9. 2020 do 31. 10. 2020 včetně se nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a. individuální návštěvy knihoven a studoven;
b. individuální konzultace;
c. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
d. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
e. klinickou a praktickou výuku a praxi.

V souladu s tímto nařízením proběhne naplánovaná výuka distanční formou – webináři či e-learningem s využitím systému Moodle. Praktická cvičení a odborná praxe zůstávají nedotčeny. O dalších případných opatřeních a změnách Vás budeme informovat.