Menu Zavřeno

Druhé kolo zápisů ke studiu od akademického roku 2020/2021 pro Bc. stupeň a Mgr. stupeň studia

Vážení uchazeči,

oznamujeme Vám, že druhé kolo zápisů od akademického roku 2020/2021 pro Bc. stupeň studia a zároveň zápis pro Mgr. stupeň studia se uskuteční ve dnech 16. 10. 2020 – 18. 10. 2020 následovně:

16. 10. 2020

15:00 – 18:00   Bc. studium Ošetřovatelství

17. 10. 2020

  9:00 – 12:00   Bc. studium Sociální práce
13:00 – 14:00   Bc. studium Urgentní zdravotní péče
prosíme dostavit se již ve 12.00 do Posluchárny 1, kde před zápisem proběhne informační schůzka s garantem oboru
první výuka, předmět Předlékařská první pomoc, bude ve dnech 28. 10. (přednáška) a 29. 10. (povinné cvičení)
14:30 – 16:00   Mgr. studium Ošetřovatelství

18. 10. 2020

  9:00 – 11:00   Mgr. studium Sociální práce
11:30 – 13:00   Mgr. studium Veřejné zdravotnictví

Na zápis je třeba si přinést:

  • 2× průkazovou fotografii formátu 35×45 mm,
  • lepidlo,
  • pero,
  • doklad o zaplacení zápisného+školného za zimní semestr, na základě kterého bude uchazeč zapsán ke studiu.