Menu Zavřeno

Zápis ke studiu od akademického roku 2020/2021 pro Bc. stupeň

Vážení uchazeči o bakalářské studium na VŠZaSP sv. Alžbety v Příbrami,

oznamujeme Vám, že zápis ke studiu od akademického roku 2020/2021 se uskuteční ve dnech 16.-18. 9. 2020 následovně:

16. 9. 2020

  9:00-12:00     Ošetřovatelství A-M
13:00-16:30     Ošetřovatelství N-Z

17. 9. 2020

  9:00-12:00     Sociální práce A-K
13:00-15:00     Sociální práce L-P
15:00-18:00     Sociální práce R-Z

18. 9. 2020

  9:00-11:00     Urgentní zdravotní péče
po zápisu prosíme neodcházet, bude informační schůzka s garantem oboru v Posluchárně 1 po zapsání všech uchazečů
11:00-12:30     Veřejné zdravotnictví a Laboratorní vyšetřovací metody
– pouze v případě, že uchazeč obdrží rozhodnutí o přijetí do 16. 9. 2020

Na zápis je třeba si přinést:

  • 2× průkazovou fotografii formátu 35×45 mm,
  • lepidlo,
  • pero,
  • doklad o zaplacení zápisného+školného za zimní semestr, na základě kterého bude uchazeč zapsán ke studiu.