Menu Zavřeno

Zápisy do akademického roku 2019/2020

K zápisu je nutné se dostavit osobně, v krajním případě je možné se nechat zastoupit někým jiným na základě plné moci (nemusí být notářsky ověřená), kterou se tato osoba prokáže.

K zápisu do prvního ročníku je nutné přinést Rozhodnutí o přijetí, potvrzení o provedené platbě zápisného a školného za zimní semestr (příkaz k úhradě nestačí) a dvě průkazové fotografie a lepidlo.

K zápisu do vyšších ročníků je nutné přinést potvrzení o provedené platbě zápisného a školného za zimní semestr (příkaz k úhradě nestačí) a Výkaz o studiu na vysoké škole (index).

¨

OŠETŘOVATELSTVÍ – Bc.

  • denní kombinované studium: I. ročník: 16. 9. ve 12.30, II. ročník: 19. 9. v 11.30, III. ročník: 19. 9. ve 13.30
  • externí studium:  I. ročník: 16. 9. v 10.00, II. ročník: 19. 9. v 8.30, III. ročník: 19. 9. v 10.00

OŠETŘOVATELSTVÍ – Mgr.

  • externí studium: I. ročník: 16. 9. ve 14.30, II. ročník: 18. 9. v 15.00, III. ročník: 18. 9. v 16.00

URGENTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE – Bc.

  • denní kombinované i externí studium:  I. ročník: 17. 9. v 8.30, II. ročník: 17. 9. v 10.30, III. ročník: 17. 9. ve 13.00

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ – Bc.

  • externí studium: I. ročník: 17. 9. ve 14.30, II. ročník: 17. 9. v 16.00

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ – Mgr.

  • externí studium: I. ročník: 18. 9. ve 13.00, II. ročník: 18. 9. v 16.00

SOCIÁLNÍ PRÁCE – Bc.

  • denní kombinované i externí studium: I. ročník: 18. 9. v 8.30, II. ročník: 20. 9. v 9.00, III. ročník: 20. 9. v 11.00

SOCIÁLNÍ PRÁCE – Mgr.

  • externí studium: I. ročník: 18. 9. v 10.30, II. ročník: 19. 9. v 15.00, III. ročník: 19. 9. v 16.00